Sprung zur Navigation. Sprung zum Inhalt.

  English
  Spanish
  French
  German
  Italian
 
  Polish

Karlsruhe: Hoş geldiniz

Karlsruhe'de üniversite eğitimi ve bilimsel araştırma

Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü'nde uluslararası portal

Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü'nde üniversite eğitimi yapan uluslararası öğrenciler

Uluslararası üniversite öğrencileri için bilgiler

 

 Araştırmacı

Karlsruhe ekonomisi yoğun bir bilgi ve teknoloji transferi ve aynı zamanda mükemmel eğitim görmüş uzman elemanlar vasıtasıyla araştır­maya yakın­lığının faydasını görüyor.

Read more zur Seite Bilim merkezi

 Karlsruhe'de Yüksekokullar

Karlsruhe, dokuz prestijli yüksekokul ile, bilumum yüksek öğrenim türlerinin yerleşik olduğu Baden-Württmber­g'de tek şehirdir.

Read more zur Seite Karlsruhe'de Yüksekokullar

Üniver­si­te­le­rin, araştırma kurum­larının ve yüksek teknoloji şirket­ler­inin yoğun bir ağı Karls­ru­he'yi yenili­kçi­liğin olağanüstü bir merkezi yapıyor.

Read more zur Seite Bilimsel kurumlar

Yabancı eğitim diplomalarının tanınması

Yurt dışında elde edilen mesleki niteli­kle­rin ve diplo­ma­ların Almanya'da tanınması, uygun değer­len­dirme prose­dür­ler­ini ve kriter­ler­ini gerektirir.

Read more zur Seite Yabancı eğitim diplomalarının tanınması