Sprung zur Navigation. Sprung zum Inhalt.

  English
  Spanish
  French
  German
  Italian
  Turkish
 

Karlsruhe: Witamy

Biura

Wszystkie urzędy i biura

Telefoniczna realizacja spraw

 

Najważniejsze biura

Gospodarka odpadami (w jęz. niemieckim)

Arge Jobcenter (Urzšd Poœrednictwa Pracy, strona w jęz. niemieckim)

Urzšd ds. Cudzoziemców (strona w jęz. niemieckim)

Biura Obywatelskie (Bürgerbüros) (strona w jęz. niemieckim)

Biuro ds. Integracji (stron a jęz. niemieckim)

Straż pożarna (strona w jęz. niemieckim)

Urzšd Porzšdkowy i Obywatelski (Ordnungs- und Bürgeramt, strona w jęz. niemieckim)

Urzšd ds. Obywatelstwa (Staatsangehörigkeitsbehörde, strona w jęz. niemieckim)

Urzšd Stanu Cywilnego (strona w języku niemieckim)

Ochrona Œrodowiska i Pracy (Umwelt- und Arbeitsschutz, strona w języku niemieckim)